Стипендии

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ-ВТОРИ СРОК 2022-2023