Стипендии

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ-ВТОРИ СРОК 2021-2022