Традиции

Бъдеще

Новаторство

Проф. Васил Златарски

Васил Николов Златарски е български историк-медиевист, археолог и епиграф, останал като едно от най-големите имена на българската медиевистика със своята тритомна „История на българската държава през средните векове“.

За училището

138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ (бившето 138 ЕСПУ „Юрий Ал. Гагарин“) е средно училище в София.

Намира се на ул. „Алфред Нобел“ № 3 в кв. „Гео Милев“ в близост до бившия хотел „Плиска“. Училището предлага много широко чуждоезиково обучение, включващо английски, испански, немски, руски, френски, японски и китайски езици, които се изучават след 7-и клас. Член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата и участва в международни програми за обмен на ученици

Учебен процес

Проект Еразъм +

Постижения

За училището

Родителски срещи

Родителскr среща за ІІ, ІІІ и ІV клас Уважаеми родители, На 19.09.2023 г. / вторник...
Вижте тук

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2023/2024 Г. НА 15.09.2023 Г.

Учениците от 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас влизат в училище за първия...
Вижте тук

Графици изпити м. септември 2023

ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици от VIII-XI клас, на дневна форма на обучение,...
Вижте тук

Поправителни изпити 8-11 клас

ГРАФИК на провеждане на изпити на ученици от VIII-XI клас, на дневна форма на обучение,...
Вижте тук

Еразъм +

e програма на Европейския съюз за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина, в която през 2012 година участват 33 държави. Програма „Еразъм“ е най-добре познатата програма на Европейския съюз.

Курс Every pupil is important – special education in Finland and in Europe!

ОТ 03.10 ДО 07.10.2020 В ЙЕНСУ, ФИНЛАНДИЯ

КУРС: PROJECT - BASED LEARNING

Болоня, Италия от 09.02.2020 до 15.02.2020г.