Традиции

Бъдеще

Новаторство

Проф. Васил Златарски

Васил Николов Златарски е български историк-медиевист, археолог и епиграф, останал като едно от най-големите имена на българската медиевистика със своята тритомна „История на българската държава през средните векове“.

За училището

138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ (бившето 138 ЕСПУ „Юрий Ал. Гагарин“) е средно училище в София.

Намира се на ул. „Алфред Нобел“ № 3 в кв. „Гео Милев“ в близост до бившия хотел „Плиска“. Училището предлага много широко чуждоезиково обучение, включващо английски, испански, немски, руски, френски, японски и китайски езици, които се изучават след 7-и клас. Член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата и участва в международни програми за обмен на ученици

Учебен процес

Проект Еразъм +

Постижения

За училището

Начало на втори учебен срок на 2023-2024 учебна година: 06.02.2024 г.

Смени на прогимназия и гимназия за втори учебен срок: VIIIа, VIIIг, IX, X, XI и...
Вижте тук

Областен кръг на олимпиада по математика

Уважаеми родители и ученици, Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.02.2024...
Вижте тук

О Б Я В А

Ръководството на 138 СУЗИЕ  обявява конкурс за осъществяване на следните извънкласни дейности за учебните 2023/2024...
Вижте тук

Общинският/Училищният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Общинският/Училищният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 27.01.2024 г....
Вижте тук

Общински кръг на олимпиадата по английски език

Общинският кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 14.01.2024 г. /неделя/ от...
Вижте тук

Еразъм +

e програма на Европейския съюз за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина, в която през 2012 година участват 33 държави. Програма „Еразъм“ е най-добре познатата програма на Европейския съюз.

Курс Every pupil is important – special education in Finland and in Europe!

ОТ 03.10 ДО 07.10.2020 В ЙЕНСУ, ФИНЛАНДИЯ

КУРС: PROJECT - BASED LEARNING

Болоня, Италия от 09.02.2020 до 15.02.2020г.