Традиции

Бъдеще

Новаторство

Проф. Васил Златарски

Васил Николов Златарски е български историк-медиевист, археолог и епиграф, останал като едно от най-големите имена на българската медиевистика със своята тритомна „История на българската държава през средните векове“.

За училището

138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ (бившето 138 ЕСПУ „Юрий Ал. Гагарин“) е средно училище в София.

Намира се на ул. „Алфред Нобел“ № 3 в кв. „Гео Милев“ в близост до бившия хотел „Плиска“. Училището предлага много широко чуждоезиково обучение, включващо английски, испански, немски, руски, френски, японски и китайски езици, които се изучават след 7-и клас. Член е на Асоциацията на Кеймбридж училищата и участва в международни програми за обмен на ученици

Учебен процес

Проект Еразъм +

Постижения

За училището

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ след четвърти етап на класиране

СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски” гр. София, 1113, р-н „Слатина“ ,ул.”А. Нобел  ” №3, тел. 02/872...
Вижте тук

Свободни места за прием в осми клас след четвърто класиране

2 свободни места в Мат., АЕ,ИЕ и 2 свободни – Софт. и хардуерни н. АЕ,...
Вижте тук

Събеседване за свободни учителски места през 2022 / 2023 учебна година

Във връзка с обявените свободни места през учебната 2022/2023 г. за начален учител с английски...
Вижте тук

График за попълване на незаетите места

138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски” София 1113, ул.Алфред Нобел №3, тел 02/8720537 , e-mail: school_138@abv.bg  ...
Вижте тук

Списъци по паралелки на приeтите в 5 клас

Има 6 свободни места за 5 клас. 5а клас –  5б клас –  5в клас...
Вижте тук

Еразъм +

e програма на Европейския съюз за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина, в която през 2012 година участват 33 държави. Програма „Еразъм“ е най-добре познатата програма на Европейския съюз.

Курс Every pupil is important – special education in Finland and in Europe!

ОТ 03.10 ДО 07.10.2020 В ЙЕНСУ, ФИНЛАНДИЯ

КУРС: PROJECT - BASED LEARNING

Болоня, Италия от 09.02.2020 до 15.02.2020г.