Blog

Ред и организация за провеждане на изпити на ученици от X клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. юли 2023 г.- първа редовна поправителна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:

№ Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 03.07.2023 г. 10:00 ч. Уч. библиотека Китайски език- ЗУЧ за […]