Blog

График за провеждане на поправителни изпити на ученици от VIII-XI клас, обучавани в дневна форма на обучение през поправителна сесия м. юли 2022 г.

Първа редовна поправителна изпитна сесия за 2021-2022 учебна година, както следва:   № Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  […]

График за провеждане на изпити на ученици от X клас, обучавани в самостоятелна форма на обучение през поправителна сесия м. юли 2022 г.- първа поправителна изпитна сесия за 2021-2022 учебна година

Както следва:   № Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 01.07.2022 г. 10:00 ч. каб.12 Химия и […]