Класни ръководители

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ -2021/2022

 

КЛАСКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛКАБИНЕТКЛАСКЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛКАБИНЕТ
Надя Янчева6Елена Донева52
Таня Кирчева27Христина Делибашева53
Рахили Василиаду19Димитрина Рангелова54
Илка Александрова18Марта Ракова55
Наташа Генинска57
Дарина Проданова28
Лазарина Тонева26Владимир Иванов52
Даниела Дойчева5Десислава Стоянова56
Ваня Димитрова7Цветанка Димитрова58
Галя Илиева53
Славка Въчева2
Жанет Лазарова335
Милена Радичева4Ева Николова56
Пенка Нацева10Вихрен Стоянов58
Нина Маркова36
Таня Стоянова21
Ирина Чорлова2210аЙорданка Тодорова37
Адриана Рашкова2010бАнна Бикова44
Анастасия Патаринска2310вИвелина Луджева40
10гТаня Спахиева55
11аВеличка Ганева38
Живка Тодорова3511бСавина Евтимова39
Диана Николова3611вАся Богоева57
Жана Динова3711гМария Николова54
Кристина Иванова38
Диана Малинова39
12аЦанислава Гаджева42
12бАнгел Митов48
Ирена Тошева4012вМитко Марков46
Виолета Тенева4212гНадя Василева43
Даниела Димитрова43
Доротея Луканова46
Ана-Мария Фесчиян48