Класни ръководители за учебната 2022/2023 г.

КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КАБИНЕТ КЛАС КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КАБИНЕТ
Таня Стоянова 21 Ирена Тошева 54
Ирина Чорлова 22 Виолета Тенева 38
Адриана Рашкова 20 Ирена Костадинова 52
Рахили Василиаду 23 Доротея Луканова 53
Ана-Мария Фесчиян 51
Надя Янчева 6
Таня Кирчева 27 Цанислава Гаджева 52
Гюлизара Гегова 19 Надя Василева 56
Илка Александрова 18 Ангел Митов 58
Ина Трендафилова 51
Дарина Проданова 28
Лазарина Тонева 26 Митко Марков 53
Даниела Дойчева 5 Десислава Стоянова 56
Ваня Димитрова 7 Цветанка Димитрова 58
Галя Илиева 36
Славка Въчева 2
Жанет Лазарова 3 10а Марина Маринова 37
Милена Радичева 4 10б Ева Николова 55
Пенка Нацева 10 10в Вихрен Стоянов 42
10г Нина Маркова 38
Елена Донева 42
Христина Делибашева 48 11а Йорданка Тодорова 39
Димитрина Рангелова 43 11б Анна Бикова 44
Наташа Генинска 39 11в Ивелина Луджева 57
Екатерина Цанкова 40 11г Таня Спахиева 54
Живка Тодорова 55 12а Величка Ганева 40
Лилия Димитрова 57 12б Савина Евтимова 48
Жана Динова 35 12в Ася Богоева 46
Кристина Иванова 36 12г Мария Николова 43
Диана Малинова 37