История

Преди и сега

История на 138 СОУ

Проф. Васил Златарски

50 години от полета на Гагарин в Космоса

Химн

Моето училище

 

автори: Нина Маркова, Бойка Петрова

 

Училището мое е едно,

толкова безброй съдби.

И мисля, че то самото

огрява моите мечти!

 

 Сто трийсет и осем звезди,

звезди, но много повече съдби,

съдби, събрани до нашия бор

задружно ний пеем във хор!

 

Годините минават ден след ден

във глъчка, шум, сълзи и смях.

Светът ние е веч променен,

но споменът остава в мен.

 

Сто трийсет и осем звезди,

звезди, но много повече съдби,

съдби, събрани до нашия бор

задружно ний пеем във хор!

 

Училището мое е едно,

толкова безброй съдби.

И мисля, че то самото

огрява моите мечти!

 

 Сто трийсет и осем звезди,

звезди, но много повече съдби,

съдби, събрани до нашия бор

задружно ний пеем във хор!