Екип

Александър Евтимов

ДИРЕКТОР

 

Александра Велева

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ /НАЧАЛЕН ЕТАП/

 

Веска Ядкова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ /ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП/

 

Галя Божилова

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ /ПЪРВИ И ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП/