/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

Уважаеми родители,

Записването на класираните за първи клас ученици ще се осъществява в 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“

 

от 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. – от 8.30 до 17.00 часа

 

 

Задължително при записването се представя оригинал на Удостоверение за завършена предучилищна подготовка и копие от удостоверение за раждане на детето.

 

На място ще се попълва сведение за ученика  и заявление за спортни дейности, избираеми часове и целодневно обучение.

 

Родителската среща за I-ви клас ще се проведе на 08.09.2021 г. /сряда/ от 17.30 ч. 

 

В изпълнение на общите ни усилия за ограничаване на разпространението на COVID – 19, носенето на защитна маска за лице е задължително. Препоръчваме да носите собствен химикал.

 

animation

 

Прием в I-ви клас

за учебната 2021 /2022 г. 

 

Кандидатстването за първи клас ще се извършва онлайн на адрес -https://kg.sofia.bg

 

 

Система за прием в първи клас  - otvori

График на дейностите за прием в първи клас - otvori

Заповед план-прием - otvori

Уважаеми родители, 

Съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за  учебната 2021/2022 година, регистрирането и кандидатстването ще се  извърши в периода от 19 април 2021 г . до 28 май 2021 г. /до 18:00 часа/.  Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път.  Родителят/настойникът предварително трябва да се запознае с начина на  регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес:  https://kg.sofia.bg/

През учебната 2021/2022 година за І клас предлагаме 4 паралелки по  24 ученици. За всеки клас е осигурено целодневно обучение.  За паралелките в І клас се предвиждат следните класни ръководители:  Надя Янчева, Таня Кирчева, Рахили Василиаду и Илка Александрова.  

 

ВАЖНО 

Поради епидемичната обстановка тази година отворени врати в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ няма да има.

Може да се запознаете с училищния живот на долупосочените връзки:

1. електронна страница – http://138sou.com

2. страница във фейсбук – https://www.facebook.com/138suzie

3. ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА

Очакваме Ви и желаем успех! 

Район на 138. СУЗИЕ „ Проф. Васил Златарски“:  

1. бул. „Цариградско шосе“

No 101;No 73;No 73, вх. А;No 73, вх. Б;No 87;No 99; 

 2. бул. Шипченски проход“

No 10, вх. А; No 10, вх. Б; No 15А; No 17, вх. А; No 17, вх. Б; No18, вх. А; No 18, вх. Б; No 18, вх. В; No 19, вх. В; No 19, вх.Г; No21, вх. А; No 21, вх. Б; No 21, вх. В; No 22; No 23, вх. А; No 23, вх. Б; No23, вх. В; No 24; No 26; No 27, вх. А; No 27, вх. Б; No 27А, вх. А; No27А, вх. Б; No 28; No 43, вх. А; No 43, вх. Б; No 47; No 48; No 49; No 51; No 52; No 53; No 6, вх. А; No 6, вх. Б; No 8; 

 3. ж.к. Гео Милев“

бл. 103; бл. 104; бл. 105; бл. 106, вх. А; бл. 106, вх. Б; бл. 106, вх. В; бл. 107, вх. А; бл. 107, вх. Б; бл. 107, вх. В; бл. 109, вх. А; бл. 109, вх. Б; бл. 112, вх. А; бл. 112, вх. Б; бл. 112, вх. В; бл. 112, вх. Г; бл. 113, вх. А; бл. 113, вх. Б; бл. 113, вх. В; бл. 113, вх. Г; бл. 117, вх. А; бл. 117, вх. Б; бл. 118, вх. А; бл. 118, вх. Б; бл. 118А, вх. А; бл. 118А, вх. Б; бл. 119, вх. А; бл. 119, вх. Б; бл. 122; бл. 123; бл. 125, вх. А; бл. 125, вх. Б; бл. 126; бл. 127; бл. 128; бл. 129; бл. 130, вх. А; бл. 130, вх. Б; бл. 131; бл. 132; бл. 133; бл. 134;бл. 135; бл. 136; бл. 140, вх. А; бл. 140, вх. Б; бл. 141, вх. А; бл. 141, вх. Б; бл. 142; бл. 143, вх. А; бл. 143, вх. Б; бл. 144, вх. А; бл. 144, вх. Б; бл. 145, вх. А; бл. 145, вх. Б; бл. 146, вх. А; бл. 146, вх. Б; бл. 146, вх. В; бл. 147, вх. А; бл. 147, вх. Б; бл. 147, вх. В; бл. 148, вх. А; бл. 148, вх. Б; бл. 148, вх. В; бл. 149, вх. А; бл. 149, вх. Б; бл. 149, вх. В; бл. 152; бл. 153; бл. 154, вх. А; бл. 154, вх. Б; бл. 155; бл. 156; бл. 157; бл. 158; бл. 240, вх. А; бл. 240, вх. Б; бл. 240, вх. В; бл. 240, вх. Г; бл. 240, вх. Д; бл. 244; бл. 245, вх. А; бл. 245, вх. Б; бл. 245, вх. В; бл. 246; бл. 247; бл. 248; бл. 249; бл. 250, вх. А; бл. 250, вх. Б; бл. 250, вх. В; бл. 251, вх. А; бл. 251, вх. Б; бл. 251, вх. В;бл. 251, вх. Г; бл. 251А; бл. 43, вх. А; бл. 43, вх. Б; бл. 43, вх. В; бл. 45, вх. А; бл. 45, вх. Б; бл. 45, вх. В;бл. 46, вх. А; бл. 46, вх. Б; бл. 46, вх. В;бл. 47, вх. А; бл. 47, вх. Б; бл. 47, вх. В; бл. 50;  

4. ул. „592“

No 2; No 2А; No 4; No 6 

ул. „593“No 1; No 2, вх. А; No 2, вх. Б; No 2, вх. В; No 2, вх. Г; No 3; No 5 

5. ул. „Акад. Георги Бончев“

No 2; No 2, вх. А; No 2, вх. Б; No 20; No 22; No 3; No 4; бл. 4;

6. ул. „Акад. Никола Обрешков“

No 2, вх. АNo 2, вх. Б; No 3; No 3А; No 6; No 7, вх. А; No 7, вх. Б; No7, вх. В; No 8А;  

7. ул. „Александър Жендов“

No 1; No 2; No 3; No 5; No 6; 

8. ул. Александър фон Хумболт“

No 1; No 14; No 14А; No 16А; No 20; No 20А; No 23; No 25; No25А; No 26; No 27; No 28;No 28А; No 29; No 3; No 30; No 30А; No 31; No 33; No 34; No 35; No 35А; No 35Б; No 35В; No 36, вх. А; No36, вх. Б; No 43; No 5; No 7; No 8; No 9;  

9. ул. „Алфред Нобел“

No 1, вх. А; No 1, вх. Б; No 1А, вх. А;No 1А, вх. Б; No 2, вх. А; No2, вх. Б; No 2, вх. В; No 2, вх. Г; No 3; No 4; No 6А, вх. А; No 6А, вх. Б; 

10. ул. Владово“

No 16; No 17; No 17А; No 18; No 19; No 20А; No 21; No 22; No 23;No 25; No 27 

11. ул. Владимир Башев“No 11; No 9

12.ул. Галилео Галилей

No 15; No 20, вх. А; No 20, вх. Б; No 30; No 32; No 37; No 42, вх. А; No42, вх. Б; No 43; No 43А; No 44, вх. А; No 44, вх. Б; No 45, вх. А; No 2945, вх. Б; No 46, вх. А; No 46, вх. Б; No 52, вх. А; No 52, вх. Б; No 54;  

13.ул. „Елисавета Багряна“

No 1; No 14; No 18; No 2; No 20, вх. А; No 20, вх. Б; No 2А; No 4; No 9;

14.ул. Иван Димитров-Куклата“

No 11; No 13; No 15 

15.ул. Калина Малина“

No 1; No 2; No 4 

16.ул. Коста Лулчев“

No 10; No 10Б; No 10В; No 11; No 12; No 13; No 14; No 15; No15А; No 17; No 2; No 20; No 21; No 21А; No 23; No 2В; No 4А; No 7; 

17.ул. Лидице“

No 1; No 10; No 11; No 12, вх. А; No 12, вх. Б; No 13; No 14; No 15; No 2; No 7; No 8;  

18.ул. Маестро Михаил Милков

No 10; No 12; No 14; No4; No 6, вх. А; No 6, вх. Б;

19.ул. Николай Коперник

No 10; No 17; No 1А; No 2; No 20; No 21, вх. А; No 21, вх. Б; No21, вх. В; No 22; No 25; No 6; No 9;  

20.ул. Прелом“

No 10; No 2; No 5; No 5А; No 6; No 8; No 8А;  

21.ул. Проф. Георги Павлов“

No 11; No 13;No 17; No 19; No 21; No 24;No 26; No 28; No 3; No 30; No 32; No 34; No 36; No 38; No 7, вх. А; No 7, вх. Б;  

22.ул. Светлоструй“

No 1; No 2; No 3; No 4, вх. А; No 4, вх. Б; No 4, вх. В; No 5; No6, вх. А; No 6, вх. Б; No 7; No 9;  

23. ул. „Спътник“

No 10; No 10А; No 12; No 13; No 14; No 15; No 15А; No 16; No 17; No 21; No 4; No 8 

24.ул. „Христо Чернопеев

No 13; No 5, вх. А; No 5, вх. Б 

25. ул. Хубавка“

No 1; No 2; No 4; No 5; No 7 

26.ул. „Цветан Радославов“

No 10; No 11; No 12; No 12А; No 13; No 15; No 15А, вх. А; No15А, вх. Б; No 16; No 4; No 5, вх. А; No 5, вх. Б; No 6; No 7, вх. А; No7, вх. Б; No 8; No 9 

Граничещи райони: 31. СУЧЕМ, 93. СУ, 148. ОУ, 119. СУ – район  „Изгрев".

 

 

Joomla templates by Joomlashine