считано от 21.10.2021 г. до подновяване присъствената форма на обучение.

/Прогимназиален етап/

Първа смяна Втора смяна
1 8:30 – 9:00 13:30 – 14:00
2 9:10 – 9:40 14:10 – 14:40
3 9:50 – 10:20 14:50 – 15:20
4 10:40 – 11:10 15:40 – 16:10
5 11:20 – 11:50 16:20 – 16:50
6 12:00 – 12:30 17:00 – 17:30
7 12:40 – 13:10 17:40 – 18:10

Графикът за обучение от разстояние в електронна среда се осъществява ежедневно от понеделник до петък, в периода от 21.10.2021 г. до подновяване присъствената форма на обучение, съгласно одобреното седмично разписание за Първия учебен срок на учебната 2021/2022 г.

Сесиите да са с продължителност до 30 минути, в които:

-          се осъществява комуникацията м/у учителя и учениците;

-          учениците изпълняват задачи и следват указания на учителя.

/Начален етап/

Редовни занятия Следобедни занятия
1 9:00 – 9:20 Обяд 12:30 – 13:10
2 9:30 – 9:50 Отдих 13:10 – 13:30
3 10:20 – 10:40 Самоподготовка 13:40 – 14:00
4 11:10 – 11:30 Самоподготовка 14:10 – 14:30
5 11:40 – 12:00 Занимания по интереси 14:40 – 15:00
6 12:10 – 12:30 Занимания по интереси 15:10 – 15:30
7

Обучение за учениците от начален етап – при възможност, да се извършва преди обяд. Сесиите да са с продължителност до 20 минути.

/Гимназиален етап/

Часовете на учениците от гимназиален етап следват удвърденото седмично разписание.

В останалото време педагогическите специалисти:

  1. Провеждат индивидуални дистанционни консултации с ученици (по Skype, Viber, Messenger, ел. дневник, служебен телефон, служебна поща);
  2. Провеждат дистанционни консултации с ученици и родители;
  3. Подготвят обучителни ресурси и материали;
  4. Проверяват зададените /и върнати/ задачи за самостоятелна работа и/или дават обратна връзка;
  5. Провеждат консултации с колеги и ръководството с цел получаване на подкрепа и организационни въпроси.