138 СУЗИЕ

By

Смени на прогимназия и гимназия за втори учебен срок: VIIIа, VIIIг, IX, X, XI и XII клас – първа смяна /от 07:30 ч./; V, VI, VII, VIIIб и VIIIв класове- втора смяна /от 13:30 ч./.
Read More
№ по ред Трите имена на ученика Клас, в който се обучава ученикът Резултат- общ брой точки 1  Виктория Георгиева Кадреева VIII 65 2   Ивана Ивайлова Владимирова VIII 57 3   01138 VIII 42 4 02138 VIII 52,5 5   Явор Момчилов Узунов VIII 85 6   Алекса Владимирова Денчева VIII 84 7  ...
Read More
Уважаеми родители и ученици, Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.02.2024 г./ неделя/. Класираните ученици трябва да се явят в долупосочените училища не по- късно от 8.30 ч. в деня на провеждане на олимпиадата. Необходимо е да носят ученическа карта / лична карта  за удостоверяване на самоличността на участващите. Разпределение на...
Read More
Ръководството на 138 СУЗИЕ  обявява конкурс за осъществяване на следните извънкласни дейности за учебните 2023/2024 г., 2024/2025 г. и 2025/2026 г.: Обучение на ученици от първи до четвърти клас по волейбол.   Необходими документи за участие в кокурса: Списък на документите Заявление за участие. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен...
Read More
Общинският/Училищният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 27.01.2024 г. /събота/ от 09:30 ч. Учениците-участници да се явят в сградата на 138. СУЗИЕ на 27.01.2024 г. до 09:00 ч.
Read More
Общинският кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 14.01.2024 г. /неделя/ от 09:30 ч. Учениците-участници да се явят в сградата на 138. СУЗИЕ до 09:00 ч.
Read More
Знанията по Човекът и природата, съчетани със сръчност и умения, родиха тези невероятни проекти. Ето така децата учат с удоволствие!
Read More
Уважаеми родители и ученици, На 07.01.2024 г. в 138. СУЗИЕ ще се проведе общински кръг на Олимпиада по география и икономика за учениците от V до ХІІ клас. Начало: 10.00 ч. Времетраене: три / 3 / астрономически часа. На всички участващи желаем успех! Благодаря и приятен ден !
Read More
Достойно представяне на ученици от  138 СУЗИЕ“Проф. Васил Златарски„ в   „Евроскола“  събитие  на Европейския парламент  в гр.Страсбург     Учениците от гимназиален етап на 138. СУЗИЕ работят по програмата „Училища посланици на Европейския парламент“, вече втора година . Със своята многообразна дейност през учебната 2022-2023 година младшите посланици на Европейския парламент при 138. СУЗИЕ заслужиха участие в Евроскола събитието на...
Read More
За Областния кръг на олимпиадата по математика се класират ученици с минимум 16 т. 
Read More
1 2 3 4 5