ГРАФИК за провеждане на изпит на ученик от XI клас, на дневна форма на обучение, през сесия м. септември 2024 г.- втора редовна поправителна сесия

Както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултат от  изпита
1 12.09.2024 г. 10:30 ч.

Каб. 28

Испански език-ЗУЧ за 11. клас 12.09.2024 г. каб.30

Leave a Reply