ГРАФИК за провеждане на изпити на ученик от IX клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. септември 2024 г.- втора поправителна сесия

Както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 02.09.2024 г. 11:30 ч.

Уч. библиотека

Математика-ЗУЧ за 9. клас 03.09.2024 г. каб.30
2 03.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

История и цивилизации-ЗУЧ за 9. клас 04.09.2024 г. каб.30
3 04.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

География и икономика-ЗУЧ за 9. клас 05.09.2024 г. каб.30
4 05.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Биология и здравно образование-ЗУЧ за 9. клас 09.09.2024 г. каб.30
5 09.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Физика и астрономия-ЗУЧ за 9. клас 10.09.2024 г. каб.30
6 10.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Информатика-ИУЧ за 9. клас 11.09.2024 г. каб.30
7 11.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 9. клас 12.09.2024 г. каб.30
8 12.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Испански език-ЗУЧ за 9. клас 13.09.2024 г. каб.30
9 13.09.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Изобразително изкуство-ЗУЧ за 9. клас 13.09.2024 г. каб.30

 

Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

 

Leave a Reply