ГРАФИК за провеждане на изпити на ученик от IX клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. юли 2024 г.- първа поправителна сесия

Както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 01.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Испански език-ЗУЧ за 9.клас 02.07.2024 г. каб.30
2 02.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Математика-ЗУЧ за 9. клас 03.07.2024 г. каб.30
3 03.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Информатика-ИУЧ за 9. клас 04.07.2024 г. каб.30
4 04.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

История и цивилизации-ЗУЧ за 9. клас 05.07.2024 г. каб.30
5 05.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

География и икономика-ЗУЧ за 9. клас 08.07.2024 г. каб.30
6 08.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Биология и здравно образование-ЗУЧ за 9. клас 09.07.2024 г. каб.30
7 09.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Физика и астрономия-ЗУЧ за 9. клас 10.07.2024 г. каб.30
8 10.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 9. клас 11.07.2024 г. каб.30
9 11.07.2024 г. 09:30 ч.

Уч. библиотека

Изобразително изкуство-ЗУЧ за 9. клас 12.07.2024 г. каб.30

 

Leave a Reply