Подаване на заявление за изпит за проверка на способностите за ученици от 7. клас

Уважаеми родители,

От 21.05.2024 г. до 31.05.2024 г. може да подадете заявление за изпит за проверка на способностите в канцеларията на училището между 8:30 и 16:30 ч.
На служебната бележка за явяване на изпит е посочено училището, в което ще се полага изпита.

Leave a Reply