Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

В изпълнение на писмо № 9105-131/ 14.05.2024 г. и във връзка с постъпило в Министерството на образованието и науката писмо от г-н Румен Спецов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици, следва да се информирате:

 Приложения:

  1. Приложение 1 – текст на електронно съобщение
  2. Приложение 2 – материали за социалните мрежи
  3. Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Leave a Reply