График на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от XI клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. май 2024 г.- редовна сесия

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 07.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

БЕЛ- ЗУЧ за 11. клас

 

08.05.2024 г. каб.30
2 08.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Чужд език по професията- Английски език-ЗУЧ-ОбПП за 11. клас 09.05.2024 г. каб.30
3 09.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Корейски език-ЗУЧ за 11. клас 13.05.2024 г. каб.30
4 13.05.2024 г. 13:30 ч.

Уч. библиотека

Математика-ЗУЧ за 11. клас 14.05.2024 г. каб.30
5 14.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Специализиран софтуер-ИУЧ-СПП за 11. клас 15.05.2024 г. каб.30
6 15.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Гостоприемство в туристическата индустрия-ИУЧ-ОтПП за 11. клас 16.05.2024 г. каб.30
7 21.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Транспорт и туристическа агентска дейност-ИУЧ-СПП за 11. клас 22.05.2024 г. каб.30
8 22.05.2024 г. 13:15 ч.

Уч. библиотека

Учебна практика- Транспорт и туристическа агентска дейност-ИУЧ-СПП за 11. клас 23.05.2024 г. каб.30
9 23.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Гражданско образование-ЗУЧ за 11. клас 27.05.2024 г. каб.30
10 27.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Екскурзоводско обслужване-ИУЧ-СПП за 11. клас 28.05.2024 г. каб.30
11 28.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Екскурзоводско обслужване-ИУЧ- РПП за 11. клас 29.05.2024 г. каб.30
12 29.05.2024 г. 15:00 ч.

Уч. библиотека

Учебна практика- Екскурзоводско обслужване-ИУЧ-СПП за 11. клас 30.05.2024 г. каб.30
13 30.05.2024 г. 13:30 ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ за 9. клас

 

30.05.2024 г. каб.30
14 31.05.2024 г. 14:30 ч.

Уч. библиотека

Учебна практика- Туристическа анимация-ИУЧ-СПП за 11. клас 03.06.2024 г. каб.30
15 04.06.2024

13:30 ч.

Хотел „Даунтаун“

Производствена практика-ИУЧ-СПП за 11. клас 05.06.2024 г. каб.30

 

Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

При провеждане на изпитите се спазват изискванията на НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

Leave a Reply