РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ април-май 2024 г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО ПАРАЛЕЛКИ:

I,II,III клас- 17.04.2024 г., 17:45-19:15 ч.

IV клас- 08.05.2024 г., 17:45-19:15 ч.

V,VI,VII клас- 18.04.2024 г., 18:20-19:50 ч.

VIII,IX,X,XI,XII клас- 16.04.2024 г., 18:20-19:50 ч.

1 Response
  1. Кръстева

    Моля напишете в сайта условията за прием в пети клас за учебната 2024/2025 г за деца , които имат желание от пети клас да постъпят в 138 СУЗИЕ

Leave a Reply