Ученици от 138. СУЗИЕ взеха участие в национална кръгла маса на тема „Моят свят е млад и свободен“

На 23 март 2024 г. в СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора се проведе национална кръгла маса на тема „Моят свят е млад и свободен“ по проблеми на младежката агресия, домашното насилие и прояви на дискриминация на основата на етнически, религиозни и други различия сред младите хора.

Наши ученици взеха участие в кръглата маса под ръководството на г-н Ангел Митов, старши учител по философия.

 

 

Leave a Reply