График за провеждане на изпити на ученик от IX клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. май 2024 г.- редовна сесия

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 07.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

БЕЛ- ЗУЧ за 9. клас 08.05.2024 г. каб.30
2 08.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Английски език -ЗУЧ за 9. клас 09.05.2024 г. каб.30
3 10.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Испански език-ЗУЧ за 9.клас 13.05.2024 г. каб.30
4 13.05.2024 г. 13:30 ч.

Уч. библиотека

Математика-ЗУЧ за 9. клас 14.05.2024 г. каб.30
5 14.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Информационни технологии-ЗУЧ за 9. клас 15.05.2024 г. каб.30
6 15.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Информатика-ИУЧ за 9. клас 16.05.2024 г. каб.30
7 21.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

История и цивилизации-ЗУЧ за 9. клас 22.05.2024 г. каб.30
8 22.05.2024 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

География и икономика-ЗУЧ за 9. клас 23.05.2024 г. каб.30
9 23.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Философия-ЗУЧ за 9. клас 27.05.2024 г. каб.30
10 27.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Биология и здравно образование-ЗУЧ за 9. клас 28.05.2024 г. каб.30
11 28.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Физика и астрономия-ЗУЧ за 9. клас 29.05.2024 г. каб.30
12 29.05.2024 г. 11:45 ч.

Уч. библиотека

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 9. клас 30.05.2024 г. каб.30
13 30.05.2024 г. 13:30 ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ за 9. клас 30.05.2024 г. каб.30
14 31.05.2024 г. 13:30 ч.

Уч. библиотека

Изобразително изкуство-ЗУЧ за 9. клас 03.06.2024 г. каб.30

Leave a Reply