График на изпити на ученици от XII клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. април 2024 г.- поправителна сесия, както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 10.04.2024 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

БЕЛ- ПП за 12. клас

Модул „Диалогични прочити“,

Модул „Книжовен език и териториални диалекти“

11.04.2024 г.

каб.30

2 11.04.2024 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

Математика -ЗУЧ за 12. клас 12.04.2024 г.

каб.30

3 12.04.2024 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

Гражданско образование-ЗУЧ за 12.клас 15.04.2024 г.

каб.30

4 15.04.2024 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

Философия- ПП за 12. клас 16.04.2024 г.

каб.30

5 16.04.2024 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ЗУЧ за 12. клас 17.04.2024 г.

каб.30

6 17.04.2024 г. 10:15 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ПП за 12. клас 18.04.2024 г.

каб.30

7 18.04.2024 г. 10:15 ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ за 12. клас 18.04.2024 г.

каб.30

 

Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

 

Leave a Reply