март 1, 2024

Day

№ Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 10.04.2024 г. 12:00 ч. Уч. библиотека БЕЛ- ПП за 12. клас Модул „Диалогични прочити“, Модул „Книжовен език и териториални диалекти“ 11.04.2024 г. каб.30 2 11.04.2024 г. 12:00 ч. Уч. библиотека Математика -ЗУЧ за 12. клас...
Read More

Последни коментари