Начало на втори учебен срок на 2023-2024 учебна година: 06.02.2024 г.

Смени на прогимназия и гимназия за втори учебен срок:


VIIIа, VIIIг, IX, X, XI и XII клас – първа смяна /от 07:30 ч./;

V, VI, VII, VIIIб и VIIIв класове- втора смяна /от 13:30 ч./.

Leave a Reply