февруари 2024

Month

Смени на прогимназия и гимназия за втори учебен срок: VIIIа, VIIIг, IX, X, XI и XII клас – първа смяна /от 07:30 ч./; V, VI, VII, VIIIб и VIIIв класове- втора смяна /от 13:30 ч./.
Read More

Последни коментари