Резултати на учениците от общинския кръг на националната олимпиада по английски език през учебната 2023/2024 година

№ по ред Трите имена на ученика Клас, в който се обучава ученикът Резултат- общ брой точки
1  Виктория Георгиева Кадреева VIII 65
2   Ивана Ивайлова Владимирова VIII 57
3   01138 VIII 42
4 02138 VIII 52,5
5   Явор Момчилов Узунов VIII 85
6   Алекса Владимирова Денчева VIII 84
7   Васил Илианов Цаков VIII 67,5
8 05138 VIII 72,5
9  Изабела Бориславова Младенова VIII 75
10 Росен Преславов Панчелиев VIII 59
11 Явор Любомир Борисов VIII 61
12 Борислав Мартинов Тодоров IX 74
13 Борислав Тихомиров Тошев IX 65
14 03138 IX 61
15 04138 IX 71
16  Максим Валериев Тодоров IX 58
17 Петър Николай Андреев IX 82
18  Фатеме Моради IX 67
19   Габриела Милен Петрова IX 79
20 София Георгиева Спасова IX 74
21 06138 Х 26
22 Мартин Красимиров Йорданов Х 88
23 Магдалена Маринова Карачомакова Х 59
24 Мариана Христова Генова Х 56
25 Сара Руменова Гушева Х 60
26  Александра Иванова Йорданова XI 56
27 Кристияна Даниелова Чавгова XI 54
28 Михаела Данаилова Димитрова XI 48

Leave a Reply