Областен кръг на олимпиада по математика

Уважаеми родители и ученици,

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 11.02.2024 г./ неделя/.

Класираните ученици трябва да се явят в долупосочените училища не по- късно от 8.30 ч. в деня на провеждане на олимпиадата.

Необходимо е да носят ученическа карта / лична карта  за удостоверяване на самоличността на участващите.

Разпределение на класираните ученици по класове и училища:

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Връбница, Илинден, Надежда, Подуяне и Слатина в 113. СУ „Сава Филаретов“, район Илинден, ул. „Тодор Александров“, №177 .

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ – в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Leave a Reply