Общинският/Училищният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Общинският/Училищният кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе на 27.01.2024 г. /събота/ от 09:30 ч.
Учениците-участници да се явят в сградата на 138. СУЗИЕ на 27.01.2024 г. до 09:00 ч.

Leave a Reply