Общински кръг на олимпиадата по английски език

Общинският кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 14.01.2024 г. /неделя/ от 09:30 ч.

Учениците-участници да се явят в сградата на 138. СУЗИЕ до 09:00 ч.

Leave a Reply