Олимпиада по география и икономика

Уважаеми родители и ученици,

На 07.01.2024 г. в 138. СУЗИЕ ще се проведе общински кръг на Олимпиада по география и икономика за учениците от V до ХІІ клас.

Начало: 10.00 ч. Времетраене: три / 3 / астрономически часа.

На всички участващи желаем успех!

Благодаря и приятен ден !

Leave a Reply