Ред и организация за провеждане на изпити на ученици от XII клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. януари 2024 г.

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 05.01.2024 г. 10:10 ч.

Уч. библиотека

БЕЛ- ПП за 12. клас

Модул „Диалогични прочити“,

Модул „Книжовен език и териториални диалекти“

09.01.2024 г.

каб.30

2 08.01.2024 г. 10:10 ч.

Уч. библиотека

Математика -ЗУЧ за 12. клас 10.01.2024 г.

каб.30

3 10.01.2024 г. 10:10 ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ за 12. клас 11.01.2024 г.

каб.30

4 11.01.2024 г. 10:10 ч.

Уч. библиотека

Гражданско образование-ЗУЧ за 12.клас

 

15.01.2024 г.

каб.30

5 12.01.2024 г. 10:10 ч.

Уч. библиотека

Философия- ПП за 12. клас 16.01.2024 г.

каб.30

6 16.01.2024 г. 10:10 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ЗУЧ за 12. клас 17.01.2024 г.

каб.30

7 17.01.2024 г. 10:10 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ПП за 12. клас 18.01.2024 г.

каб.30

Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

Leave a Reply