Училища посланици на Европейския парламент

И през новата учебна година 2023-2024 продължава работата на ученици от 138 СУЗИЕ“Проф. Васил Златарски „ по програмата „Училища посланици на Европейския парламент“.

Младшите посланици на Европейския парламент при 138 СУЗИЕ“Проф. Васил Златарски „ заслужено завоюваха с многообразната си дейност през учебната 2022-2023 г. наградата – посещение на Европейския парламент в Страсбург и участие в програма Евроскола на 30.11.2023 г.  Двадесет и трима ученици от 10, 11 и 12 клас , ще обсъждат заедно с връстници от страните членки на ЕС ,участващи в програмата „Училища посланици на Европейския парламент“ темата –  „Безопасен Интернет, по-сигурна Европа. Киберсигурност“ .

 

Leave a Reply