Будителите днес

Размисли на едно 9 годишно момиче Александра Стаменова от 4б клас.

Leave a Reply