ноември 2023

Month

№ Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 05.01.2024 г. 10:10 ч. Уч. библиотека БЕЛ- ПП за 12. клас Модул „Диалогични прочити“, Модул „Книжовен език и териториални диалекти“ 09.01.2024 г. каб.30 2 08.01.2024 г. 10:10 ч. Уч. библиотека Математика -ЗУЧ за 12. клас...
Read More
ноември 9, 2023 Учители от 138. СУ ВИЕ „Проф. Васил Златарски” участваха в разработването па дигитална платформа на пет езика като част международен екип от Италия, Дания и Румъния. Платформата под надслова „Let’s Act!” е подходяща за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и обединява пет глобални теми: „Пътят към дневен ред 2030”, „Планетата в...
Read More
Размисли на едно 9 годишно момиче Александра Стаменова от 4б клас.
Read More