ноември 2023

Month

ноември 9, 2023 Учители от 138. СУ ВИЕ „Проф. Васил Златарски” участваха в разработването па дигитална платформа на пет езика като част международен екип от Италия, Дания и Румъния. Платформата под надслова „Let’s Act!” е подходяща за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и обединява пет глобални теми: „Пътят към дневен ред 2030”, „Планетата в...
Read More
Размисли на едно 9 годишно момиче Александра Стаменова от 4б клас.
Read More

Последни коментари