Родителски срещи

Родителскr среща за ІІ, ІІІ и ІV клас

Уважаеми родители,
На 19.09.2023 г. / вторник / от 18.00 часа ще се проведе родителска среща по паралелки за втори, трети и четвърти клас.
Заповядайте!

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА IX-XII КЛАС- на 27.09.2023 г. от 18:30 ч.

Родителски срещи за VІ и VІІ клас

Родителската среща за VІ и VІІ клас (само с класните ръководители!) ще се проведе на 27 септември 2023 г. (сряда) от 18.30 ч.
Поради провеждане на такава и за 9, 10, 11 и 12 клас ще се получи заетост на кабинетите. Ето и разстановката за вечерта.
6.а – Елена Донева – каб. 18 (етаж ІІ)
6.б – Наташа Генинска – каб 19 (етаж ІІ)
6.в – Ирена Костадинова – каб. 20 (етаж ІІ)
6.г – Елена Цветкова – каб. 21 (етаж ІІ)
6.д – Екатерина Цанкова – каб. 22 (етаж ІІ)
!!! 7.а – Живка Владова – каб. 23 (етаж) – на 25.09.23 г. понеделник от 18.00 ч.
7.б – Йорданка Недялкова – каб. 52
7.в – Лена Старибратова – каб 53
7.г – Кристина Иванова – каб. 26 (етаж ІІ, късо крило)
7.д – Диана Малинова – каб. 27 (етаж ІІ, късо крило)

Родителска среща на 27.09.2023 г.  от 18.30 ч. за 9-12 клас

Намалени часове за втора смяна

 

1 ч.   13.30 ч. – 14.00 ч.

2 ч.   14.10 ч. – 14.50 ч.

3 ч.   15.00 ч. – 15.30 ч.

4 ч.   15.50 ч. – 16.10 ч.

5 ч.   16.20 ч. – 16.50 ч.

6 ч.   17.00 ч. – 17.30 ч.

7 ч.   17.35 ч. – 18.05 ч.

Leave a Reply