Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за учебната 2023/2024 г.