Графици изпити м. септември 2023

ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици от VIII-XI клас, на дневна форма на обучение, през сесия м. септември 2023 г.- втора редовна поправителна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:

 

Дата, час, място на провеждане на изпита

Учебен предмет

Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 07.09.2023 г. 10:00 ч.

Каб. 26

Математика -ЗУЧ за 9. клас 08.09.2023 г.

каб.30

2 11.09.2023 г. 10:00 ч.

Каб. 26

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 9. клас 12.09.2023 г.

каб.30

 ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици от X и XII клас, на САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, през сесия м. септември 2023 г.- втора редовна поправителна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:

 

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 04.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

БЕЛ- ПП за 12. клас

Модул „Диалогични прочити“,

Модул „Книжовен език и териториални диалекти“

05.09.2023 г.

каб.30

2 05.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Философия- ЗУЧ за 10. клас 07.09.2023 г.

каб.30

3 05.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Философия- ПП за 12. клас 07.09.2023 г.

каб.30

4 07.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Математика -ЗУЧ за 10. клас 08.09.2023 г.

каб.30

5 07.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Математика -ЗУЧ за 12. клас 08.09.2023 г.

каб.30

6 08.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Математика -ИУЧ за 10. клас 11.09.2023 г.

каб.30

7 08.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ за 12. клас 11.09.2023 г.

каб.30

8 11.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 10. клас 12.09.2023 г.

каб.30

9 11.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Гражданско образование-ЗУЧ за 12.клас

 

12.09.2023 г.

каб.30

10 12.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Китайски език- ЗУЧ за 10. клас 13.09.2023 г.

каб.30

11 12.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ЗУЧ за 12. клас 13.09.2023 г.

каб.30

12 13.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Китайски език- ИУЧ за 10. клас 14.09.2023 г.

каб.30

13 13.09.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ПП за 12. клас 14.09.2023 г.

каб.30

 

 

Leave a Reply