юли 10, 2023

Day

ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици от VIII-XI клас, на дневна форма на обучение, през сесия м. септември 2023 г.- втора редовна поправителна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:   № Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 07.09.2023 г. 10:00...
Read More