юни 30, 2023

Day

ГРАФИК на провеждане на изпити на ученици от VIII-XI клас, на дневна форма на обучение, през сесия м. юли 2023 г.- първа редовна поправителна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:    № Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 03.07.2023 г. 10:00...
Read More