Ред и организация за провеждане на изпити на ученици от X клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. юли 2023 г.- първа редовна поправителна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 03.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Китайски език- ЗУЧ за 10. клас 04.07.2023 г.

каб.30

2 03.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Информационни технологии- ЗУЧ за 10. клас 04.07.2023 г.

каб.30

3 04.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Китайски език- ИУЧ за 10. клас 05.07.2023 г.

каб.30

4 04.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Биология и здравно образование-ЗУЧ за 10. клас 05.07.2023 г.

каб.30

5 05.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Математика -ЗУЧ за 10. клас 06.07.2023 г.

каб.30

6 06.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Математика -ИУЧ за 10. клас 07.07.2023 г.

каб.30

7 07.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

История и цивилизации- ЗУЧ за 10. клас 10.07.2023 г.

каб.30

8 07.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Философия- ЗУЧ за 10. клас 10.07.2023 г.

каб.30

9 10.07.2023 г. 10:00 ч.

Уч. библиотека

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 10. клас 11.07.2023 г.

каб.30

Leave a Reply