юни 20, 2023

Day

№ Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 03.07.2023 г. 10:00 ч. Уч. библиотека Китайски език- ЗУЧ за 10. клас 04.07.2023 г. каб.30 2 03.07.2023 г. 10:00 ч. Уч. библиотека Информационни технологии- ЗУЧ за 10. клас 04.07.2023 г. каб.30 3 04.07.2023 г. 10:00...
Read More