11 май – църковният празник на светите братя Св. Константин – Кирил Философ и Св. Методий

На 11 май е църковният празник на светите братя Св. Константин – Кирил Философ и Св. Методий, на 24 май България чества Деня на славянската писменост и култура. Почит,  благодарност и повод за размисъл е този светъл национален празник. Вдъхновени от книжовното дело на първоучителите и водени от искрено родолюбие, учениците от 11. А клас работиха по проекти, представиха научените знания по следните теми:

1. Виртуална разходка Нематериалното богатство на България – обект на ЮНЕСКО

2. Виртуална разходка Материалното богатство на България – обект на ЮНЕСКО

3. Две азбуки – глаголица и кирилица

4. Любопитни факти за кирилицата. Кирилицата по света днес.


5. Приносът на известни поети и писатели към съвременния български книжовен език

Презентациите са поздрав за цялата училищна общност на 138.СУЗИЕ „Професор Васил Златарски“!
На този светъл празник учениците от 11 А клас поздравяват училищното ръководство и всички учители за просветителския им дух, за уроците по родолюбие и човечност!

 

Leave a Reply