ГРАФИК на изпити на ученици от XII клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. май 2023 г.- първа редовна поправителна изпитна сесия за 2022-2023 учебна година:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 17.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

БЕЛ- ПП за 12. клас

Модул „Диалогични прочити“,

Модул „Книжовен език и териториални диалекти“

18.05.2023 г.

каб.30

2 18.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ЗУЧ за 12. клас 22.05.2023 г.

каб.30

3 22.05.2023 г.

09:10 ч.

Уч. библиотека

Немски език- ПП за 12. клас 26.05.2023 г.

каб.30

4 26.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Математика- ЗУЧ за 12. клас 29.05.2023 г.

каб.30

5 29.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Гражданско образование- ЗУЧ за 12.клас

 

30.05.2023 г.

каб.30

6 30.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Философия- ПП за 12. клас 31.05.2023 г.

каб.30

7 31.05.2023 г. 09:10 ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ за 12. клас 31.05.2023 г.

каб.30

 

Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

 

Leave a Reply