ГРАФИК на изпити на ученици от X клас, на самостоятелна форма на обучение, през сесия м. май-юни 2023 г.- втора редовна изпитна сесия за 2022-2023 учебна година:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 17.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Български език и литература-ЗУЧ за 10. клас

 

18.05.2023 г.

каб.30

2 18.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Английски език-ЗУЧ за 10. клас 22.05.2023 г.

каб.30

3 22.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Испански език-ЗУЧ за 10. клас 26.05.2023 г.

каб.30

4 22.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Корейски език-ЗУЧ за 10. клас 26.05.2023 г.

каб.30

5 26.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Испански език-ИУЧ за 10. клас 29.05.2023 г.

каб.30

6 26.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Математика -ЗУЧ за 10. клас 29.05.2023 г.

каб.30

7 29.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

История и цивилизации -ЗУЧ за 10. клас 30.05.2023 г.

каб.30

8 30.05.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

География и икономика -ЗУЧ за 10. клас 31.05.2023 г.

каб.30

9 31.05.2023 г. 09:10 ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ за 10. клас 31.05.2023 г.

каб.30

10 01.06.2023 г. 11:00 ч.

Уч. библиотека

Философия -ЗУЧ за 10. клас 02.06.2023 г.

каб.30

11 01.06.2023 г. 11:00 ч.

Уч. библиотека

Изобразително изкуство-ЗУЧ за 10. клас 02.06.2023 г.

каб.30

12 02.06.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Биология и здравно образование-ЗУЧ за 10. клас 05.06.2023 г.

каб.30

13 05.06.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Физика и астрономия-ЗУЧ за 10. клас 06.06.2023 г.

каб.30

14 06.06.2023 г. 09:10 ч.

Уч. библиотека

Химия и опазване на околната среда-ЗУЧ за 10. клас 07.06.2023 г.

каб.30

15 07.06.2023 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

Музика-ЗУЧ за 10. клас 08.06.2023 г.

каб.30

16 08.06.2023 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

Икономика-ЗУЧ за 10. клас 09.06.2023 г.

каб.30

17 09.06.2023 г. 12:00 ч.

Уч. библиотека

Организация и функциониране на хотела-ИУЧ за 10. клас 12.06.2023 г.

каб.30

18 20.06.2023 г. 10:30 ч.

Хотел „Даунтаун“

Учебна практика за 10. клас- Организация и функциониране на хотела 21.06.2023 г.

каб.30

 

Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.

Leave a Reply