април 21, 2023

Day

КОНКУРС ЗА  МЛАДШИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРИ 138 СУЗИЕ „ПРОФ.ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2030 ГОДИНА“ (Видео клип) Конкурсът е иницииран от българския евродепутат Ева Майдел и организиран със съдейстивето на старшите посланици на Европейския парламент  при 138.СУЗИЕ. Обявяване на резултатите Победители в конкурса са Моника Пежгорска от 12 „в“ клас и...
Read More
№ Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 17.05.2023 г. 09:10 ч. Уч. библиотека Български език и литература-ЗУЧ за 10. клас   18.05.2023 г. каб.30 2 18.05.2023 г. 09:10 ч. Уч. библиотека Английски език-ЗУЧ за 10. клас 22.05.2023 г. каб.30 3 22.05.2023 г....
Read More
№ Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 17.05.2023 г. 09:10 ч. Уч. библиотека БЕЛ- ПП за 12. клас Модул „Диалогични прочити“, Модул „Книжовен език и териториални диалекти“ 18.05.2023 г. каб.30 2 18.05.2023 г. 09:10 ч. Уч. библиотека Немски език- ЗУЧ за 12....
Read More