КОНКУРС ЗА МЛАДШИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПРИ 138 СУЗИЕ „ПРОФ.ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“

КОНКУРС ЗА  МЛАДШИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРИ 138 СУЗИЕ „ПРОФ.ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“

„БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2030 ГОДИНА“

(Видео клип)

Конкурсът е иницииран от българския евродепутат Ева Майдел и организиран със съдейстивето на старшите посланици на Европейския парламент  при 138.СУЗИЕ.

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е част от работата на Европейския клуб при 138.СУЗИЕ по програмата „Училища посланици на Европейския парламент“  и усилията на екипът за повишаване на интереса сред учениците към съвремените процеси в Европейския съюз и България, като страна членка , както и за осъзнаване на  необходимостта от Обединена Европа.

 

УСЛОВИЯ

 1. Участниците да бъдат на възраст 16-19 годишни.
 2. Участниците да са в екипа младши посланици на Европейския парламент при 138.СУЗИЕ .
 3. Да се изработи видео клип с максимална продължителност 5 минути.
 4. Авторите да са съгласни тяхното видео  да бъде разпространявано.
 5. Материалите да са авторски.

 

   ЦЕЛ

Конкурсът цели да формира аксеологичното знание, да стимулира критичното  мислене и креативността на учениците за изразяване на гражданска позиция, както и да развие техните европейски ключови компетентности.

  КРИТЕРИИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ

 1. Съответствие с темата на конкурса.
 2. Наличие на ясно послание.
 3. Интересен и креативен начин на изразяване на идеите.
 4. Качество на изпълнение и техническо оформление.

 

НАГРАДИ

Победителят получава награда посещение на Европейския парламент в Брюксел, от евродепутата Ева Майдел.

Всички номинирани участници ще получат сертификат за участие в конкурса „България в Европейския съюз през 2030 година“.

 

        СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Обявяване на националното ученическо състезание – 9 март 2023 год.
 2. Подаване на материалите – до 7 април 2023 год. на ел. адрес: bogoeva@138suzie.com
 3. Обявяване на резултатите до 21 aприл 2023 год.

Leave a Reply