Европейско кенгуру

Уважаеми родители и ученици,

На 16.03.2023 г. в 138.СУЗИЕ ще се проведе математическо състезание “ Европейско кенгуру“ за ученици от І до ХІІ клас. Начало на състезанието : 12.00 ч. Учебните часове за деня ще бъдат намалени и за двете смени.
За участие в състезанието е необходимо родителите да подадат заявление – декларация, по образец , което да предадат на класните ръководители  до 06.03.23 г. вкл.
Прилагаме образец на заявлението.
На участващите пожелаваме успех !
Заявление образец –

Leave a Reply