ноември 16, 2022

Day

По случай патронния празник на училището, наш гост бе г-н Атанас Пеканов – заместник министър-председател по управление на европейските средства и бивш възпитаник на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“! Г-н Пеканов проведе изключително интересна беседа с ученици от XI и XII клас по различни политически и икономически въпроси, стоящи пред българското общество по пътя му...
Read More