Графици на изпити за ученици на СФО от гимназията за м. януари 2023 г.

ГРАФИК НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ XII КЛАС, НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЗ СЕСИЯ М. ЯНУАРИ 2023 Г.- първа редовна изпитна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 05.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Български език и литература-ЗУЧ за 12.клас

 

06.01.2023 г.

каб.30

2 06.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Български език и литература-ПП за 12.клас 09.01.2023 г.

каб.30

3 09.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 12. клас 10.01.2023 г.

каб.30

4 10.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Английски език – ЗУЧ за 12. клас 11.01.2023 г.

каб.30

5 11.01.2023 г. 10:10 ч.

физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт-ЗУЧ за 12. клас 11.01.2023 г.

каб.30

6 12.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Философия- ПП за 12. клас 13.01.2023 г.

каб.30

7 13.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Гражданско образование- ЗУЧ за 12. клас 16.01.2023 г.

каб.30

8 16.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Немски език- ЗУЧ за 12. клас 17.01.2023 г.

каб.30

 

ГРАФИК НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ X КЛАС, НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЗ СЕСИЯ М. ЯНУАРИ 2023 Г.- първа редовна изпитна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва:

 

Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита
1 05.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Български език и литература-ЗУЧ за 10. клас

 

06.01.2023 г.

каб.30

2 05.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Китайски език- ЗУЧ за 10. клас 06.01.2023 г.

каб.30

3 06.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Български език и литература-ИУЧ за 10. клас 09.01.2023 г. каб.30
4 06.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Китайски език- ИУЧ за 10. клас 09.01.2023 г. каб.30
5 09.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Математика- ЗУЧ за 10. клас 10.01.2023 г. каб.30
6 10.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Математика – ИУЧ за 10. клас 11.01.2023 г. каб.30
7 11.01.2023 г. 10:10 ч.

физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт- ЗУЧ

за 10. клас

11.01.2023 г. каб.30
8 12.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Философия- ЗУЧ за 10. клас 13.01.2023 г. каб.30
9 13.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Химия и опазване на околната среда- ЗУЧ за 10. клас 16.01.2023 г. каб.30
10 13.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Физика и астрономия- ЗУЧ за 10. клас 16.01.2023 г. каб.30
11 16.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Английски език- ЗУЧ за 10. клас 17.01.2023 г. каб.30
12 17.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Английски език- ИУЧ за 10. клас 18.01.2023 г. каб.30
13 18.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

История и цивилизации- ЗУЧ за 10. клас 19.01.2023 г. каб.30
14 19.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Биология и здравно образование- ЗУЧ за 10. клас 20.01.2023 г. каб.30
15 20.01.2023 г. 10:10 ч.

каб.12

Информационни технологии- ЗУЧ за 10. клас 20.01.2023 г. каб.30

 

Leave a Reply