ноември 14, 2022

Day

ГРАФИК НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ XII КЛАС, НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЗ СЕСИЯ М. ЯНУАРИ 2023 Г.- първа редовна изпитна сесия за 2022-2023 учебна година, както следва: № Дата, час, място на провеждане на изпита Учебен предмет Дата и място на оповестяване на резултатите от  изпита 1 05.01.2023 г. 10:10 ч. каб.12 Български...
Read More