октомври 2022

Month

В периода 14-15.10.2022 г. се проведе знаменателно събитие – 10-годишнината на “Институт Конфуций”-ВТУ. Мероприятията включваха IХ-та международна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ и празничен концерт. Това бе един празник на духа и приятелството, в който заместник-кметът на Велико Търново, изключителният издател и...
Read More

Последни коментари