Родителски срещи за ІІ, ІІІ, ІV, VІ,VІІ, ІХ б, в, г; Х, ХІ и ХІІ клас

1. Родителските срещи за ІІ, ІІІ и ІV клас са от 20.09.2022 г. (вторник) от 18.00 ч. /продължителността на часовете е без промяна/.
2. Родителските срещи за гимназиален етап ще се проведат на 19.09.2022 г. (понеделник)  от 18.30 ч. само с класните ръководители.
3. Родителските срещи за прогимназиален етап ще се проведат на 20.09.2022 г. (вторник)
от 18.30 ч. само с класните ръководители.
Учебните часове за ІІ-ра смяна ще са намалени, както следва:
1 ч. 13.30 – 14.00 ч.
2 ч. 14.10 – 14.40 ч.
3 ч. 14.50 – 15.20 ч.
4 ч. 15.40 – 16.10 ч.
5 ч. 16.20 – 16.50 ч.
6 ч. 17.00 – 17.30 ч.
7 ч. 17.40 – 18.10 ч.

Leave a Reply