Откриване на учебната 2022/2023 година

Откриване на учебната година в 138.СУЗИЕ

 „ Професор Васил Златарски“

15 септември 2022 година

 

Уважаеми родители и ученици ,

На 15.09.2022. учебната година ще бъде открита, както следва:

  1. От 9.00 ч. до 9.40 ч. ще се проведе Час на класа за всички паралелки от ІІ, ІІІ, ІV, VІ и VІІ клас, както и за    Х“В“ ,ХІ“А“ ,ХІІ“А“ и ХІІ“Б“.
  2. 10.00 часа – Тържествено откриване на учебната 2022 / 2023 г.
  3. От 10.45 ч. до 11.15 ч.- Час на класа за І клас.
  4. От 10.45 ч. до 11.30 ч.- Час на класа за всички паралелки от V,VІІІ и ІХ „А“,“В“,“Г“клас, както и за Х“А“ , ХІ“Б“,  ХІ „В“ и ХІІ „В“.
  5. Всички ученици от ІХ „Г“, Х „Б“,  ХІ“Г“,  ХІІ“Г“, изучаващи японски език, да се явят за тържествено откриване на учебната година в определения от класните ръководители час.

 

Leave a Reply